LEVERANTÖR

Leverantör

Linje

Vi är alltid intresserade av att förmedla produkter som är kvalitativa, hygieniska och funktionella, sådana faktorer som vi tror att kunden värdesätter högt när man väljer produkter till sin röntgenklinik.

Om du är en leverantör som tycker dessa värderingar är viktiga faktorer är vi intresserade av ett samarbete. För mer information kontakta oss via kbf@rontgen.nu.