KBF RÖNTGEN GROUP

omossKBF Röntgen Group AB drivs med ambitionen att i privatregi värna om röntgen professionens utveckling med ledorden Kompetens, Kvalité och Kreativitet! Spetskompetensen för företaget är inom området medicinskröntgen, idag även kallat bild och funktions medicin.

Huvuduppdragen för KBF Röntgen Group AB är konsultverksamheten och verksamhetsområdet är idag hela Norden. KBF Röntgen Group AB:S uppdrag inom medicinsk radiologi varierar alltifrån punktinsatser till uppdrag som sträcker sig under en längre tid inom:

  • Utbildning
  • Programmering
  • Utveckling & optimering
  • Föreläsningar
  • Marknadsföring
  • Produktutveckling

Vi inom KBF Röntgen Group AB arbetar tillsammans med dig som kund för att se till att ditt projekt blir framgångsrikt. Förutom kunnig personal inom företaget samarbetar vi med ledande företag i Norden som delar våra värderingar och ambitioner! Om du har några funderingar kring verksamheten eller har idéer som du vill genomföra så är du välkommen att ta kontakt med oss via mail kbf@rontgen.nu eller slå oss en signal!