UTVECKLINGS GRUPP

Utvecklingsgrupp

Linje

KBF Röntgen Group AB samarbetar med sjukhusfysiker, röntgensjuksköterskor, tekniker, undersköterskor och IT-programmerare. Förutom dessa kompetenta personer, samarbetar vi även med ledande innovativa företag i Sverige och Norden. Allt för att utveckla kvalitativa produkter som förbättra det dagliga arbetet inom rötgenverksamheterna.Inom röntgenvärlden behövs bra produkter som hjälper röntgenpersonalen i det dagliga arbetet med patienten och som skapar gynnsammare förutsättningar för harmonin mellan teknik och metodik. En röntgenprodukt ska vara enkel men ändå ha allt, kort sagt LESS iS MORE som är vårt motto och står för att en bra röntgenprodukt ska uppfylla enskilt viktiga krav inom specifika områden:

  1. Lättskött
  2. Mervärde
  3. Enkel
  4. Omsorg
  5. Säker
  6. Renlighet
  7. Stabil
  8. Ekonomi

”En röntgenprodukt ska på ett enkelt och okomplicerat sätt ge ett mervärde i det dagliga arbetet för röntgenpersonalen. En röntgenprodukt ska vara lättskött och hygienisk då man arbetar i en renlig miljö. En röntgenprodukt ska kännas trygg och säker då man arbetar i en miljö där omsorgen av en vårdtagare sätts i främsta rum. Röntgen är en strålande arbetsplats och där ska även en prisvärd röntgenprodukt lysa kvalité och stabilitet.”

För mer information om produkterna, titta under fliken leverantörer och ni finner våra produkter under företaget KBF Röntgen Group.