BULLiT

BULLiT

Linje

BULLiT är fantomet som alltid ger en tydlig kontrastrik ljus kalibringskula i din röntgenbild.

Kalibreringskulan placeras mellan benen vid bildtagning av ”protesbäcken” och röntgenbilden av kulan används för bestämning av höftprotesens storlek inför en höftoperation. Avbildning av kulan med direktdigital röntgenteknik ger ofta en gråblaskig bild med dålig kontrast. Detta försvårar kalibreringen av höftprotesen för ortopederna och kan i värsta fall leda till att fel protesstorlek väljs. Man skulle förvänta sig att en kula av härdat stål borde framstå vit som snö i en röntgenbild.

Lösningen på kalibreringskulans problematik är fantomet BULLiT. Detta fantom ger dig alltid en vit kalibreringskula. På detta vis underlättas ortopedens bestämning av protesstorlek ur de tagna röntgenbilderna.

BULLiT är höj och sänkbar vilket gör att du kan ställa in kulans höjd till patientens höftled. BULLiT är avtvättningsbar och därmed mer hygienisk än läderremmen som tidigare medföljde kalibringskulan. Kulans storlek på 30 mm samt märkena DX och SIN är ingraverade i BULLiT och syns i tydligt i den exponerade bilden.

BULLiT är framtagen i ett samarbete mellan KBF Röntgen Group AB och RSA Biomedical AB.

 

bullit1Ny_Bullit3Ny_Bullit2Ny_Bullit1bullit431aa9736-8f3b-407e-8530-02699f931ad3_l

Bruksanvisning:

PDF 2